Corona: maatregelen

Inwoners, instellingen, organisaties en ondernemers kunnen in deze moeilijke tijden rekenen op een helpende hand. Van een familielid of naaste, de overheid én de gemeente. Vorige week zijn door de overheid verschillende regelingen in het leven geroepen die erop gericht zijn om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een opluchting voor velen. Maar voor sommigen staat het water nu al aan de lippen en is direct hulp en ondersteuning nodig. De Gemeente Breda komt daarom zelf ook met een maatregelenpakket voor onder andere sport- en cultuurinstellingen, evenementenorganisaties, zzp-ers en ondernemers. Bedoeld als overbrugging tot aan de landelijke ondersteuning en voor die organisaties en instellingen die buiten de boot dreigen te vallen van de overheidsregelingen.