Kick-off bijeenkomst Bredaas Lokaal Preventie akkoord

12 november 2020
De Uitvindfabriek

Het belang van gezondheid en vitaliteit wordt in deze ‘coronaperiode’ extra zichtbaar. In Breda werken we samen met vele professionals van maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen, vrijwilligers en bewoners, om een stad te zijn waarin die vitaliteit wordt gestimuleerd en waarin het prettig wonen en werken is, en talent volop tot bloei kan komen. 

Om vitaliteit extra te stimuleren, elkaar te ontmoeten en concrete samenwerkingsafspraken met elkaar aan te gaan op thema’s, organiseren we op 12 november 2020 in De Uitvindfabriek van 14.30 tot 18.00 uur de Kick-off van het Lokaal Preventieakkoord. U als werkgever of ondernemer kunt ook uw steentje bijdragen aan Breda als vitale stad waar mensen goed in hun vel zitten. Schrijf u zelf in voor één van drie subthema’s ‘gezonde inwoners van Hoge Vucht’, ‘gezond oud worden’ of ‘gezonde werkvloer. Kortom: ‘het is vitalitijd!’ 

Aanmelden kan via deze link. 
Meer informatie klik hier.