Coronavirus in Breda: update 16 maart 2020

Publicatiedatum: 
16 maart 2020
Vragen hoe als bedrijf om te gaan met Corona en preventie.

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel:

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hiervoor op:

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekeningcourant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via uw bank.

(Uitstel) betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Zo laat het kabinet gisteren weten in een brief aan de Tweede Kamer. 

Vragen over financiële ondersteuning

In die situaties dat uw inkomen uit bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u mogelijk in aanmerking voor een Bbz uitkering of lening. De Bbz aanvraag doet u bij uw gemeente waar u ingeschreven staat. Benieuwd of u in aanmerking komt? Doe de check bij Stichting 155.

Komt u in aanmerking én bent u inwoner van de gemeente Breda? En heeft u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te runnen of uw gezin te onderhouden. Misschien kan de gemeente u helpen met bijstand of krediet. Meldt u zich dan aan via https://www.breda.nl/bijstand-voor-zelfstandigen

Andere tips

Tips voor bedrijven wat te doen in deze tijden van Corona

Contact

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Neem u dan contact op met het Ondernemersteam Breda.