Breda helpt bedrijven uit de Coronacrisis te komen met de Unlock Challenge

Publicatiedatum: 
11 juni 2020
Indienen van uitdagingen tot en met 22 juni.

De Gemeente Breda gaat bij bedrijven en organisaties op zoek naar uitdagingen die een belemmering vormen om uit de Coronacrisis te komen. Uitdagingen, ofwel Unlock Challenges die zij zelf niet kunnen oplossen, maar wel cruciaal zijn om economisch verder te komen. Als die uitdagingen bekend zijn, worden creatieve bedrijven in Breda uitgenodigd om per uitdaging met oplossingen te komen. De gemeente stelt maximaal € 7500,- beschikbaar om de gekozen oplossing uit te werken. Er is voor maximaal 7 challenges geld beschikbaar.

Veel bedrijven en organisaties lopen als gevolg van de Coronacrisis aan tegen problemen. Denk aan het vormgeven van de anderhalve meter samenleving in de horeca of op straat. Of de beperkte openbaar vervoerscapaciteit als personeel van meerdere bedrijven tegelijk op één bedrijventerrein op het werk moet zijn. 

De uitdagingen die in aanmerking komen voor de Unlock Challenge vallen buiten de corebusiness van de vragende partij en moeten een bredere impact hebben dan alleen op één partij. Voorwaarde is ook dat de oplossing de economie van Breda weer op gang brengt. Het gaat dan ook om uitdagingen van samenwerkende bedrijven, organisaties of instellingen.

Uitdagingen worden ingediend bij de Gemeente Breda via het invullen van een inschrijfformulier dat te vinden is op het platform Plan Breda waar ook de spelregels te vinden zijn. Na een selectie publiceert de gemeente tien uitdagingen op Plan Breda en wordt het creatieve bedrijfsleven uitgenodigd om met oplossingen te komen

De Unlock Challenge is onderdeel van het afgelopen door de gemeenteraad vastgestelde Maatregelenpakket Breda, waarin maatregelen zijn aangekondigd om de Bredase samenleving te ondersteunen en de gevolgen van de Coronacrisis te verkleinen.

Wethouder Boaz Adank (economie) noemt de Unlock Challenge een belangrijk onderdeel van het pakket. “We hebben oog voor bedrijven en organisaties die ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen hebben en roepen het creatieve bedrijfsleven in Breda op om daar mee aan de slag te gaan. Dat zal tot mooie samenwerkingen leiden en onze economie stimuleren.”

De uitdagingen kunnen tot en met 22 juni bij de gemeente worden ingediend. Halverwege juli wordt het creatieve bedrijfsleven uitgenodigd om oplossingen aan te dragen voor de geselecteerde projecten. Halverwege september moet duidelijk zijn welke projecten worden aangepakt.