UITGESTELD: Handelsmissie naar Texas met minister-president Mark Rutte en minister Bruno Bruins

20 april 2020 t/m 24 april 2020
Austin en Houston


Handelsmissie met een focus op Life Sciences & Health en energietransitie
Organisatie door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven – van start-up tot grootbedrijf - en kennisinstellingen. Vrouwelijke ondernemers, kennisinstellingen en start-ups worden met nadruk uitgenodigd om om deel te nemen aan deze missie.

Meer informatie en aanmelden (tot en met 28 februari)